Irland ny ordförande i EU:s ministerråd

Irland tog över ordförandeskapet i EU:s ministerråd efter Cypern den 1 januari 2013.Den irländska regeringen har fastställt att landet under sitt ordförandeskap kommer att satsa på att säkra ekonomisk stabilitet, ekonomisk tillväxt och att skapa nya arbetstillfällen. Orförandeskapet i EU:s minsterråd är roterande och varje land är ordförande i sex månader. Det land som är … More Irland ny ordförande i EU:s ministerråd