Få endringer i godstransport-mønsteret i Europa

EUs statistikkbyrå, Eurostat, presenterte nylig oppdaterte tall for godsfraktmønsteret i EUs medlemsland, Norge og Sveits. Europakommisjonen ønsker å kutte i utslippene fra transportsektoren med opp mot 60% innen 2050, blant annet gjennom å få mer av tungtransporten på veiene over på jernbane eller skip. Marco Polo-programmet og Connecting Europe Facility (CEF) er blant programmene som har blitt … More Få endringer i godstransport-mønsteret i Europa

Utlysning – Marco Polo programmet

Siste utlysning i Marco-Polo programmet er nå lansert – bruk muligheten! Siste utlysning under Marco Polo programmet slik vi kjenner det, ble lansert 26. mars. I følge Samferdselsdepartementet foreligger ingen konkrete planer om videreføring av Marco Polo i neste programperiode, og norske aktører oppfordres til å benytte muligheten til å søke om støtte i år. … More Utlysning – Marco Polo programmet