Budsjettenighet på overtid i Brussel

Med albuehilsning, ansiktsmasker og utholdenhet kom EUs stats- og regjeringssjefer til enighet om langtidsbudsjett under EU-toppmøte den 21. juli. Det tok nesten 90 timer med samtaler, der en av hovedkonfliktpunktene var fordelingen mellom lån og fond i EUs gjenreisningsfond.  EUs langtidsbudsjett for 2021-2027Søndag 21. juli ble det enighet i Det Europeiske Råd om EUs neste … More Budsjettenighet på overtid i Brussel

Medlemsstaterna överens om EU:s långtidsbudget

EU:s medlemsländer har blivit eniga om Unionens långtidsbudget (Muliti Annual Financial Framework) för perioden 2014-2020. Överenskommelsen innebär att den samlade EU-budgeten minskas från 977 till 960 miljarder euro. Den nya långtidsbudgeten innefattar perioden 2014-2020 och reglerar ett tak för såväl EU:s utgifter som medlemsländernas avgifter till EU. Stats- och regeringscheferna har beslutat att höja långtidsbudgetens anslag … More Medlemsstaterna överens om EU:s långtidsbudget