UiS smartbynettverk inviterer til forelesning med professor fra LSE

UiS nettverk for smartby arrangerer forelesning med professor Andrés Rodríguez-Pose fra London School of Economics om hvordan økt misnøye blant Europas utsatte regioner med en stagnerende økonomi har en direkte virkning og konsekvens på EUs politikkutvikling.   Nettverk for smartbyforskning og Senter for Innovasjonsforskning på UiS inviterer til åpen forelesning mandag den 9. mars kl. 14.00-15.30. … More UiS smartbynettverk inviterer til forelesning med professor fra LSE

Siv Jensen presenterte statsbudsjettet 2018 i Brussel

Siv Jensen var i Brussel 7. november og redegjorde for tilstanden til norsk økonomi og prioriteringene i statsbudsjettet 2018. Budskapet var at norsk økonomi er i vekst, men med uromomenter i horistonten som kan true utviklingen. Finansministeren pekte på at konjukturnedgangen i norsk økonomi er over. Som erstatning har vi fått en stabil økonomisk vekst … More Siv Jensen presenterte statsbudsjettet 2018 i Brussel

Storbritannia og EU enige om avtale – folkeavstemning 23. juni

Det siste året har debatten om et mulig “Brexit”, Storbritannias utmelding av EU, stått høyt på EUs agenda. I november presenterte statsminister David Cameron Storbritannias fire krav om EU-reform, og 18.-19. februar møttes EU-lederne i Brussel for å diskutere utkastet til en ny avtaletekst. Etter to dager med lange forhandlinger og tautrekkinger kunne EUs rådspresident Donald Tusk annonsere … More Storbritannia og EU enige om avtale – folkeavstemning 23. juni

Et mulig Grexit skaper steile fronter i eurosonen

Et mulig Grexit overskygger det meste i EU-samarbeidet for tiden. Hellas nye regjering ønsker å redusere gjelden og fjerne betingelser for låneprogrammet som har holdt landet flytende de siste par årene  – krav som få EU-land har særlig sympati med. Det er mange grunner til at EU likevel strekker seg langt for å beholde Hellas … More Et mulig Grexit skaper steile fronter i eurosonen

En ny start for Europa?

Nylige presenterte Kommisjonen en 315 milliarder stor investeringspakke som skal få liv i EUs skadeskutte økonomi. Med dette leverer Juncker på et av sine mest sentrale valgløfter, men vil pakken virkelig levere en ny start for Europa? Bakgrunn                                   … More En ny start for Europa?