Litauen innfører euro

1. januar 2015 byttet Litauen ut sin nasjonale valuta, litas, med euro. Landet ble med dette det 19. medlemmet av eurosonen, og den europeiske fellesvalutaen benyttes nå i alle de baltiske landene. Estland skiftet ut kroonen i 2011, mens Latvias lats ble erstattet med euro i 2014. Litauens sosialdemokratiske statsminister Algirdas Butkevičius fremhevet euroinnførselen som … More Litauen innfører euro

Europakommisjonens arbeidsprogram for 2015

16. desember presenterte Europakommisjonen sitt arbeidsprogram for 2015. Arbeidsprogrammet er basert på de 10 prioriteringene som Kommisjonspresident Jean-Claude Juncker presenterte i juli. Her vektla han  at EUs borgere ønsker mindre detaljstyring fra Brussel, særlig i områder hvor medlemslandene er bedre skikket til å utføre oppgavene. EU bør konsentrere seg om de større økonomiske og sosiale utfordringene … More Europakommisjonens arbeidsprogram for 2015