Estland overtar formannskapet i EU

1. juli overtar Estland det halvårige formannskapet i EU fra Malta. Det er første gangen landet innehar EU-formannskapet, og det vil i løpet av de neste seks månedene lede møtet i Det Europeiske Råd, sette dagsorden og være i løpende dialog med de andre EU-institusjonene. Opprinnelig skulle Storbritannia inneha EU-formannskapet høsten 2017, men ettersom landet … More Estland overtar formannskapet i EU

Ny kyst- og grensevakt skal sikre EUs yttergrenser

6. oktober ble EUs felles kyst- og grensevakt, det nye Frontex, offisielt etablert. Byrået ble lansert allerede i desember 2015,  og vil ha som hovedformål å sikre EUs yttergrenser og få kontroll på migrasjonsstrømmen fra Afrika, Midtøsten og Asia. Det nye byrået skal i første omgang settes inn ved Bulgarias grense mot Tyrkia. Norge deltar gjennom … More Ny kyst- og grensevakt skal sikre EUs yttergrenser

EU og Tyrkia enige om migrasjonsavtale

På toppmøtet i Brussel 18.-19. februar ble EUs stats- og regjeringssjefer enige med Tyrkia, om en avtale for å kontrollere strømmen av migranter og flyktninger som ønsker seg til Europa. Utveksling av flyktninger, flyktningeleirer og visumfrihet Avtalen innebærer at migranter som tar seg ulovlig inn i Hellas over Egeerhavet, blir sendt tilbake til Tyrkia. For hver migrant … More EU og Tyrkia enige om migrasjonsavtale

Schengen-samarbeidet henger i en tynn tråd

Migrasjonsstrømmen til Europa fortsetter, om enn med forminsket styrke sammenliknet med høsthalvåret. I løpet av januar har 45 000 migranter ankommet Europa, og antallet forventes å øke utover våren. EUs Rådspresident Donald Tusk frykter Schengen-kollaps hvis ikke tilstrekkelige tiltak iverksettes i løpet av de neste to månedene. Man har ikke klart å omfordele asylsøkere mellom medlemslandene, og … More Schengen-samarbeidet henger i en tynn tråd

Migrasjonspolitikk i fokus da Juncker talte i Europaparlamentet

Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker holdt sin første «State of the Union»-tale 9. september, i Europaparlamentet i Strasbourg. Migrasjonspolitikk ble det dominerende temaet under talen, og Juncker presenterte Europakommisjonens plan om en felleseuropeisk innvandrings- og asylpolitikk. Hovedelementene inkluderer en permanent og obligatorisk fordelingsordning av flyktninger mellom EU-landene, en effektiv returpolitikk, bedre grensekontroll og økt bistand. Planen … More Migrasjonspolitikk i fokus da Juncker talte i Europaparlamentet