Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn

DOGA, Smartbyene, Nordic Edge og utvalgte offentlige og private aktører fra hele Norge har utarbeidet et nasjonalt smart-by veikart, med horisont mot 2030. Veikartet skal fungere som en veiviser, brobygger, verdiskaper og plattform for norske smartby-aktører, samt gjøre det enklere for kommuner å forbedre offentlige tjenester og skape mer attraktive og klimavennlige byer og steder. … More Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn

EU lanserer H2020 European Green Deal-utlysning

Europakommisjonen har lansert en ekstrautlysning under nåværende Horisont 2020 som retter seg spesifikt mot European Green Deal, EUs grønne vekststrategi. Utlysningen skal mobilisere europeisk forskning og innovasjon til å bidra med løsninger som kan føre til måloppnåelse av strategien. Horizon 2020 – European Green Deal CallEuropakommisjonen har lansert en ekstrautlysning i nåværende rammeprogram for forskning … More EU lanserer H2020 European Green Deal-utlysning