Kommisjonen vil forlenge de midlertidige statsstøttereglene under pandemien

Siden pandemien brøt ut, har Europakommisjonen innført flere midlertidige endringer for rammebetingelsene for statsstøtte. Kommisjonen har igjen sendt et forslag om å videre forlenge de midlertidige rammebetingelsene for statsstøtte på hurtighøring hos medlemslandene. Forslaget innebærer blant annet en forlengelse av reglene ut 2021. Bakgrunn: Midlertidige endringer i rammebetingelsene for statsstøtteregelverket Europakommisjonen har gjort midlertidige endringer … More Kommisjonen vil forlenge de midlertidige statsstøttereglene under pandemien

Grønn eller blå hydrogen? IPCEI Hydrogen

Det tyske formannskapet lanserte det grenseoverskridende hydrogenprosjektet (IPCEI) helt på tampen av sitt formannskap. I IPCEI Hydrogen deltar 22-EU land, og Norge ønsker delta. Nylig har fem land gått ut og sagt de vil delta under forutsetningen at det kun er prosjekter knyttet til grønn hydrogen som skal få støtte. Kommisjonen åpner også opp for … More Grønn eller blå hydrogen? IPCEI Hydrogen

Europakommisjonen forenkler statsstøtteregelverket

17. mai la Europakommisjonen frem et nytt og forenklet regelverk for statsstøtte som omfatter havner og flyplasser, kulturprosjekter og distriktsområder. Det vil nå bli enklere for medlemslandene å innvilge statsstøtte til mindre prosjekter uten å søke forhåndsgodkjennelse fra Brussel. Gjennom det nye regelverket vil nasjonale myndigheter kunne investere i, og subsidiere, regionale flyplasser som har … More Europakommisjonen forenkler statsstøtteregelverket