Smart spesialisering – krav til Europas regioner også etter 2021

EU innførte i 2014 et krav om at EUs regioner skal bruke smart spesialisering i fylkesplanleggingen for å motta midler fra strukturfondene. Fem år etter lanseringen, mener Kommisjonen at dette har fungert godt, og det forblir et viktig element i EUs regionalpolitikk også i framtiden. Regjeringen ønsker smart spesialisering også i Norge Norge fylker mottar … More Smart spesialisering – krav til Europas regioner også etter 2021

Kommissær Crețu presenterte EUs samhørighetspolitikk

13. februar deltok Stavangerregionens Europakontor i et møte mellom regionale aktører i Brussel og Europakommisjonens DG REGIO. I møtet presenterte kommissæren med ansvar for EUs regionalpolitikk, Corina Crețu, EUs samhørighetspolitikk for perioden 2014-2020. EUs strukturfond er blant områdene som hører under samhørighetspolitikkparaplyen, som med sine 351,8 milliarder euro utgjør omtrent en tredjedel av EUs syvårsbudsjett … More Kommissær Crețu presenterte EUs samhørighetspolitikk