Offentlig transport må gjøres kult!

26. september arrangerte POLIS i samarbeid med Stavangerregionens Europakontor seminar om mobilitetsutfordirnger  i små og mellomstore byer som en offisiell del av Nordic Edge programmet. Seminaret hadde omkring 60 deltakere og ble ledet av John Lamonte, president i POLIS og direktør for transport i Manchester. I panelet satt representanter fra Nederland, Belgia, Frankrike, Canada og … More Offentlig transport må gjøres kult!

POLIS årskonferanse Manchester 22.-23. november

POLIS arrangerer årsmøte og konferanse 22.-23. november i Manchester, Storbritannia. Temaet for årets arrangement er “Transport i fornybare regioner og byer”. Mer informasjon om arrangementet finner du her. POLIS er et europeisk nettverk som jobber for å fremme innovative løsninger innenfor transport. Nettverket har eksistert siden 1989 og ønsker å fremme effektive by-løsninger tilknyttet transport.

EUs nye transportpolitikk påvirker norske interesser

Norsk tilknytning til CEF og TEN-T var blant sakene som ble diskutert da det Brusselbaserte Transportnettverket møttes nylig. EU er i ferd med å vedta ny infrastrukturpolitikk og flere var interesserte i norsk tilknytning til de nye retningslinjene for TEN-T (Trans-European Transport Network) og finansieringsinstrumentet CEF (Connecting Europe Facility). Bakgrunnen for dette, er at retningslinjene … More EUs nye transportpolitikk påvirker norske interesser