Årskonferanse i JPI Urban Europe

Den 12. februar arrangerte JPI Urban Europe konferanse i Brussel med tittelen “Urban Transitioning: A Joint Adventure”.  Konferansen hadde over tre hundre deltakere og Stavangerregionens Europakontor (SrE) var medarrangør av en parallellsesjon som fokuserte på energipositive distrikt. Konferansen bestod av tre plenar-sesjoner med påfølgende parallellsesjoner på ettermiddagen. Blant innlederne var representanter fra EU Kommisjonen, Regionskomitéen, … More Årskonferanse i JPI Urban Europe

Smart, bærekraftig turisme i Stavangerregionen

19.-20. mai fant den offisielle oppstarten av Smart City Hospitality-prosjektet (SCITHOS) sted i Amsterdam. Region Stavanger og Vestlandsforskning er norske partnere i det EU-finansierte prosjektet, som skal kombinere forskjellige metoder for å fremme en mer bærekraftig reiselivsutvikling, samt fremheve viktigheten av bærekraftig urban turisme blant politikere og myndighetsutøvere. Prosjektet er støttet av Forskningsrådet, Urban Europe, Austrian Research Promotion Agency, Netherlands … More Smart, bærekraftig turisme i Stavangerregionen