Kommisjonen utsetter Green Deal initiativer som følge av covid-19

Som følge av koronakrisen har Europakommisjonen revidert arbeidsprogrammet for 2020, og har utsatt en rekke initiativer under Green Deal porteføljen. Den 27. mai presenterte Europakommisjonen, samtidig med revidert langtidsbudsjett og gjenreisningsfond, revidert arbeidsprogram for 2020. Koronakrisen har satt kommisjonen under tidspress, og det er ønske om å “frigjør kapasitet” innad i kommisjonen som nå ligger … More Kommisjonen utsetter Green Deal initiativer som følge av covid-19

Regjeringen lanserer arbeidsprogram for samarbeidet med EU i 2020

I regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU i 2020 understreker utenriksminister Ine Eriksen Søreide viktigheten av at Norge forplikter seg til felles måloppnåelse på tvers av landegrensene for å sørge for et økonomisk, trygt og fritt Europa. Mens regjeringens strategi for samarbeidet med EU for perioden 2018-2021 definerer regjeringens retningslinjer og øvrige mål for samarbeid … More Regjeringen lanserer arbeidsprogram for samarbeidet med EU i 2020

EU ligger godt an til å nå 2020-fornybarmålet

26. mars publiserte EUs statistikkbyrå, Eurostat, en oppdatert oversikt over fornybarandelen i det totale energiforbruket i medlemslandene, og i EU som helhet. Fornybarandelen i EU som helhet var i 2013 på 15 %, og man er derfor på god vei mot å nå 2020-målet på 20 %, med Sverige som den suverene lederen. Solid og jevn … More EU ligger godt an til å nå 2020-fornybarmålet

Positive signaler om gassens rolle i EUs fremtidige energimiks

Positive signaler fra EUs energikommissær angående gassens rolle i EUs fremtidige energimiks på energikonferanse i Brussel den 5. mars. Konferansen “The Role of Natural Gas in Transforming European Energy Systems” ble arrangert av Olje- og energidepartementet og EU-kommisjonen. Olje- og energiminister Ola Borten Moe og EUs energikommissær Günther Oettinger var blant innlederne Fellesarrangementet er det … More Positive signaler om gassens rolle i EUs fremtidige energimiks