Årsmøte for EUs smartbypartnerskap i Eindhoven

24. mai avholdes årsmøtet til EUs innovasjonspartnerskap for smarte byer og samfunn (EIP SCC) i Eindhoven, i regi av Europakommisjonen. Arrangementet gir et innblikk i den siste utviklingen, politisk så vel som markedsmessig, innen smartbyområdet, og er en solid nettverksplattform for smartbyaktører. EUs transportkommissær Violeta Bulc og den nederlandske samferdselsministeren Melanie Schultz van Haegen er blant … More Årsmøte for EUs smartbypartnerskap i Eindhoven

Stavanger kommune deltar i EU-prosjekt om lyssetting

Innenfor det nylig lanserte ENIGMA-prosjektet, skal Stavanger arbeide med innovasjons i byens lys-settingen sammen med Eindhoven, Malmö og Espoo. Eindhoven leder prosjektet som skal legge til rette for innovasjon i lyssettingen gjennom etterspørsel av produkter som ikke enda eksisterer. Dette skal skje gjennom en transnasjonal før-kommersiell anskaffelsesprosedyre (pre-commercial procurement process – PCP). Byene skal definere … More Stavanger kommune deltar i EU-prosjekt om lyssetting

Stavanger kommune deltar i prosjektsøknad om belysning

Stavanger kommune er pilotby i prosjektsøknad om innovative belysningsløsninger som bidrar til økt trygghet og energisparing i bymiljø. Eindhoven har arbeidet frem prosjektsøknaden som ble levert inn under EUs forskningsprogram nylig. Stavanger kommune ved avdelingen for park og vei har gått inn i prosjektet som pilotby sammen med blant andre Malmø, Lund og Hamburg. FoU … More Stavanger kommune deltar i prosjektsøknad om belysning