Stavanger kommune deltar i EUROCITIES kampanjen Cities4Europe

Varaordfører i Stavanger, Bjørg Tysdal Moe, deltok i lanseringen av EUROCITIES-kampanjen Cities4Europe i Brussel 7. mai. Stavanger er blant over 80 europeiske byer som deltar i kampanjen for økt innbyggerinvolvering og demokrati.  Bakgrunnen for kampanjen er at EU kjemper for sin legitimitet og relevans i møte med økende misnøye og EU-skepsis, der byene være det … More Stavanger kommune deltar i EUROCITIES kampanjen Cities4Europe

Stavangerregionen tildelt utmerkelse som økosystem for helseinnovasjon

Sammen med 73 europeiske regioner, ble Stavangerregionen tildelt status som økosystemer for helseinnovasjon en høytidelig markering under årsmøtet i EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring (EIP AHA) i Brussel 7. desember. Som tidligere omtalt ble Stavangerregionen i 2016 tildelt status som europeisk helseøkosystem (Reference Site), og oppnådde en av fire mulige stjerner. Tildelingen i … More Stavangerregionen tildelt utmerkelse som økosystem for helseinnovasjon

Solid deltakelse fra Stavangerregionen på EIP AHA-årskonferansen

Stavangerregionen var godt representert under årskonferansen til EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring (EIP AHA) som gikk av stabelen i Brussel 6-7. desember 2016. Blant de 2000 påmeldte deltakerne, var 16 fra kommunene Stavanger, Sandnes og Time, Greater Stavanger, IRIS, Universitetet i Stavanger, Norwegian Smart Care Cluster, Stavanger Universitetssjukehus samt Stavangerregionens Europakontor. Europakommisjonen var arrangør for … More Solid deltakelse fra Stavangerregionen på EIP AHA-årskonferansen