Kommisjonen vil forlenge de midlertidige statsstøttereglene under pandemien

Siden pandemien brøt ut, har Europakommisjonen innført flere midlertidige endringer for rammebetingelsene for statsstøtte. Kommisjonen har igjen sendt et forslag om å videre forlenge de midlertidige rammebetingelsene for statsstøtte på hurtighøring hos medlemslandene. Forslaget innebærer blant annet en forlengelse av reglene ut 2021. Bakgrunn: Midlertidige endringer i rammebetingelsene for statsstøtteregelverket Europakommisjonen har gjort midlertidige endringer … More Kommisjonen vil forlenge de midlertidige statsstøttereglene under pandemien

Et handlingssterkt år med von der Leyen-Kommisjonen

Desember måned markerte at det er ett år siden Kommisjonspresident Ursula von der Leyen tok over for tidligere Kommisjonspresident Jean-Claude Juncker. Von der Leyen-Kommisjonen la frem løfter om et grønnere, mer digitalt og geopolitisk Europa. Det er nå publisert en rapport som oppsummerer utfordringer og muligheter Kommisjonen har støtt på, samt tiltak og initiativ som … More Et handlingssterkt år med von der Leyen-Kommisjonen

Kommisjonen utsetter Green Deal initiativer som følge av covid-19

Som følge av koronakrisen har Europakommisjonen revidert arbeidsprogrammet for 2020, og har utsatt en rekke initiativer under Green Deal porteføljen. Den 27. mai presenterte Europakommisjonen, samtidig med revidert langtidsbudsjett og gjenreisningsfond, revidert arbeidsprogram for 2020. Koronakrisen har satt kommisjonen under tidspress, og det er ønske om å “frigjør kapasitet” innad i kommisjonen som nå ligger … More Kommisjonen utsetter Green Deal initiativer som følge av covid-19