EU forbyr geoblokkering

Europarådet innfører forbud mot geoblokkering i strømmetjenester samtidig som nye regler  ved handel av varer og tjenester på nett er vedtatt. Dette betyr at forbrukere i hele EU får like vilkår på pris, salg og garanti ved netthandel.  Fra 1. april 2018 har man implementert nye EU-regler for strømmetjenester. Forbrukere har nå krav på de samme tjenestene … More EU forbyr geoblokkering

Enklere e-handel i Europa

25. mai la Europakommisjonen frem en rekke lovforslag for å gjøre det lettere å kjøpe varer og tjenester elektronisk i hele EU. Pakken er en del av Europakommisjonens arbeid for å realisere et digitalt indre marked i Europa, og ble lagt frem av Europakommisjonens visepresident for det digitale indre marked, Andrus Ansip, sammen med kommissærene Günther Oettinger, Elżbieta … More Enklere e-handel i Europa

Europakommisjonen la frem strategi for EUs digitale indre marked

6. mai presenterte visepresident Ansip og kommissær Oettinger Europakommisjonens strategi for å realisere et digitalt indre marked i EU.  Et slikt marked vil ifølge strategidokumentene kunne tilføye 415 milliarder euro ekstra årlig i økonomisk vekst. Oettinger uttalte at strategien vil gjøre europeisk næringsliv mer konkurransedyktige på den globale arenaen. Det har vært stor spenning knyttet til … More Europakommisjonen la frem strategi for EUs digitale indre marked