Europakommisjonens arbeidsprogram for 2015

16. desember presenterte Europakommisjonen sitt arbeidsprogram for 2015. Arbeidsprogrammet er basert på de 10 prioriteringene som Kommisjonspresident Jean-Claude Juncker presenterte i juli. Her vektla han  at EUs borgere ønsker mindre detaljstyring fra Brussel, særlig i områder hvor medlemslandene er bedre skikket til å utføre oppgavene. EU bør konsentrere seg om de større økonomiske og sosiale utfordringene … More Europakommisjonens arbeidsprogram for 2015

Dialogmøte om Europas gassforsynings-sikkerhet

6. november arrangerte European Policy Center (EPC) et dialogmøte om Europas gassforsyningssikkerhet for den kommende vinteren. EPC tok utgangspunkt i gasskrisen mellom Russland og Ukraina i 2009, og dialogmøtets tematikk dreide seg rundt EUs beredskap dersom en liknende krise skulle inntreffe igjen. Stavangerregionens Europakontor var til stede under møtet. Dialogmøtet inkluderte innledere fra Europakommisjonen, akademia, … More Dialogmøte om Europas gassforsynings-sikkerhet

Enighet i EU om klimapakken for 2030

Under toppmøtet 23.-24. oktober kom EUs stats- og regjeringssjefer til enighet om energi- og klimapakken frem mot 2030. Det fremforhandlede kompromisset mellom Unionens 28 medlemsland innebærer totalt fire mål der et reformert kvotesystem skal være et sentralt virkemiddel. Pakken er en videreføring av EUs energi- og klimapolitikk for perioden etter 2020, og den inneholder følgende … More Enighet i EU om klimapakken for 2030

Tord Lien og energikommissær Oettinger på energikonferanse i Brussel

25. september var det duket for den årlige energidialogen mellom Norge og EU i Brussel. og i den forbindelse ble konferansen «A reinforced energy partnership between Norway and the EU», arrangert. Hovedinnleggsholderne var Europakommisjonens energikommissær Günter Oettinger og Norges olje- og energiminister Tord Lien, med tre påfølgende tematisk inndelte panel bestående av et bredt utvalg … More Tord Lien og energikommissær Oettinger på energikonferanse i Brussel

EU lanserer strategi for energisikkerhet

28. mai lanserte EU en energisikkerhetsstrategi der medlemsstatenes energisituasjon er kartlagt og tiltak for sikrere fremtidig energiforsyning er skissert. Med seks EU-land totalavhengige av russisk gass, har Ukraina-saken har satt forsyningssikkerhet og stabile energipriser enda høyere på EU-landenes dagsorden. På toppmøtet i mars fikk Kommisjonen i oppdrag å lage en dybdestudie av europeisk energisikkerhet samt å … More EU lanserer strategi for energisikkerhet