Norges innspill til EUs lavutslippsstrategi

Norske myndigheter offentliggjorde nylig sitt innspill til EUs langsiktige lavutslippsstrategi frem mot 2050. Innspillet som kan leses i sin helhet her, gir en indikasjon på hvordan regjeringen ønsker at det fremtidige europeiske energimarkedet skal se ut. Den norske høringsuttalelsen kommer i kjølvannet av det nye fornybarhetsdirektivet  som har som mål at 32% av all energi i EU … More Norges innspill til EUs lavutslippsstrategi

EU/EØS-parlamentarikere på studiebesøk i Stavanger

  Europaparlamentets komité for EØS- og EFTA-saker og parlamentarikere fra EØS-landene besøkte Stavanger 7.-8. mai for å møte relevante aktører i Stavangerregionen og diskutere EØS-relevante saker. Parlamentarikerkomiteen for EØS er et forum der parlamentarikere fra Europaparlamentet og EØS-landene møtes for å diskuterer saker med relevans for EØS-samarbeidet. I Stavanger diskuterte de blant annet cybersikkerhet, EUs … More EU/EØS-parlamentarikere på studiebesøk i Stavanger

Regjeringens arbeidsprogram for EU-samarbeidet 2017

Regjeringen la nylig frem arbeidsprogrammet for samarbeidet med EU i 2017. Programmets fem prioriterte områder er økt konkurransekraft og verdiskaping, bedre kvalitet i forskning og utdanning, en ambisiøs klima- og energipolitikk, økt trygghet og sikkerhet, samt en helhetlig migrasjonspolitikk. Regjeringen vil også arbeide for fullføring av forhandlingene med mottakerland av EØS-midlene og liberalisering av handel med … More Regjeringens arbeidsprogram for EU-samarbeidet 2017

Omfattende energipakke lansert

30. november la Europakommisjonen frem den såkalte “Vinterpakken”, som inneholder både lovforslag, planer og strategier som skal bidra til å realisere EUs energiunion. Den omfattende pakken handler hovedsaklig om energieffektivisering, fornybar energi og styrking av forbrukerrollen. I tillegg lanseres et styrings- og rapporteringssystem for Energiunionens fem målsetninger. Alle de åtte lovforslagene i pakken er merket som EØS-relevante, og kan … More Omfattende energipakke lansert

EU Sustainable Energy Week 2015

15.-19. juni arrangeres årets EU Sustainable Energy Week i Brussel, i regi av Europakommisjonen. Arrangementet retter seg mot offentlige aktører, utdanningsinstitusjoner, næringsliv og samfunnet forøvrig, og tiltrekker seg hvert år tusenvis av deltakere. Årets arrangement har et særlig fokus på EUs Energiunion, og det vil finne sted en rekke energiseminar med tema som retter seg … More EU Sustainable Energy Week 2015