EUs ambassadør til Norge besøkte Tysvær

EUs ambassadør til Norge, Thierry Bechet, besøkte Tysvær 9. april sammen med 14 ambassadører fra flere europeiske land. Studiebesøket var arrangert av Gassco og Olje- og energidepartementet, og innebar blant annet befaring av Mongstadanlegget. Ambassadørene fikk presentert en rekke ulike prosjekt fra Haugalandet innenfor blant annet havvind. I tillegg holdt Maritime Clean Tech klyngen foredrag … More EUs ambassadør til Norge besøkte Tysvær

EUs ambassadør til Norge imponert over Stavangers fornybarløsning

I forbindelse med Nordic Edge Expo inviterte Stavanger kommune og Stavangerregionens Europakontor EUs ambassadør til Norge, Thierry Béchet, på omvisning i energisentralen sammen med ordfører Christine Sagen Helgø. Energisentralen er Stavanger kommunes leveranse i det EU-finansierte Triangulumprosjektet, som i 2014 førte til at Stavanger fikk status som europeisk fyrtårnsby.  Energisentralen utnytter kloakken til å varme … More EUs ambassadør til Norge imponert over Stavangers fornybarløsning

EU-ambassadøren besøkte Haugalandet

I slutten av januar besøkte EUs ambassadør til Norge, Thierry Béchet, Haugalandet for å lære mer om regionen og energiproduksjonen som skjer der. På Kårstø prosessanlegg i Tysvær fikk Béchet lære om prosessering og eksport av gass gjennom ledninger til Tyskland. Anlegget er Europas største av sitt slag og sikrer gassforsyninger til energimarkedet i Europa. Omvising … More EU-ambassadøren besøkte Haugalandet

EUs ambassadør til Norge besøkte Stavanger

29-30. oktober var EUs ambassadør til Norge, Helen Campbell, på sitt første offisielle besøk til Stavangerregionen. Ambassadøren besøkte blant annet Lyse Energi og Risavika Havn, deltok i 10-årsmarkeringen for UiS og fikk dessuten møte både Stavangerordfører og fylkesordfører. Campbell deltok videre i et miniseminar om energi der EUs klima- og energipakke ble diskutert og der … More EUs ambassadør til Norge besøkte Stavanger