EU toppmøte i Sofia – Vest-Balkan i fokus

  EUs stats og regjeringssjefer avviklet toppmøte i Sofia, Bulgaria 16. mai, hvor fremtiden for EU-medlemskap blant land i Vest-Balkan ble diskutert. I tillegg ble Europas forhold til USA tatt opp. På toppmøtet ble man enig om den såkalte Sofia-erklæringen som stadfester at EU vil fortsette i arbeidet med å styrke Vest-Balkan økonomisk og politisk og på … More EU toppmøte i Sofia – Vest-Balkan i fokus

Island trekker søknad om EU-medlemskap

Torsdag 12. mars annonserte Islands utenriksminister Gunnar Bragi Sveinsson at Island trekker sin søknad om EU-medlemskap. I et brev som ble oversendt til det latviske EU-formannskapet fremhevet den islandske regjeringen at landets interesser best ivaretas utenfor Unionen. Avgjørelsen har høstet kritikk blant opposisjonen. I 2009 søkte Islands daværende sosialdemokratiske regjering om EU-medlemskap etter at landet … More Island trekker søknad om EU-medlemskap

Solid norsk flertall mot EU-medlemskap i ny undersøkelse

I en spørreundersøkelse utarbeidet av Sentio Research fremgår det at et overveldende flertall av respondentene er imot norsk EU-medlemskap. 70,5 % av de spurte oppga at de ville svart nei til at Norge ble medlem i EU, dersom det hadde vært folkeavstemning i dag. Andelen respondenter som ville svart ja lå på 17,8 %. Også … More Solid norsk flertall mot EU-medlemskap i ny undersøkelse