Norge deltar i EUs nye program for næringslivet

Regjeringen varslet nylig at Norge vil delta i EUs nye program for å fremme konkurranseevne i næringslivet – COSME. Med et budsjett på over 2 milliarder euro fordelt på perioden 2014-2020 skal EUs 23 millioner store og mellomstore bedrifter (SMBer) få bedre tilgang til finansiering, utviklingsmuligheter, og ikke minst markeder. Samtidig skal programmet oppmuntre til … More Norge deltar i EUs nye program for næringslivet

Seminar om EUs nye programperiode – åpnet for registrering

SrE arrangerer i samarbeid med de andre norske regionskontorene og Forskningsrådet, et seminar om EUs nye programmer i Brussel den 26.-28. november. Seminaret vil gå over to dager og ta for seg EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020, samt sektorprogrammene for blant annet kultur, utdanning, helse, miljø og næringsliv. Se foreløpig program her. Påmeldingsfristen … More Seminar om EUs nye programperiode – åpnet for registrering

Informasjonsseminar om EUs nye programmer – påmelding innen 1. november!

27-28. november arrangeres todagers informasjonsseminar om EUs nye programmer i Brussel. SrE arrangerer i samarbeid med de andre norske regionskontorene og Forskningsrådet, seminar om EUs nye programmer 26.-27. november. Seminaret vil gå over to dager og ta for seg EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020, samt sektorprogrammene for blant annet kultur, utdanning, helse, miljø … More Informasjonsseminar om EUs nye programmer – påmelding innen 1. november!

Kulturutveksling Norge-Polen – partnerskapsseminar i Warszawa 24. mai

Er du interessert i prosjektsamarbeid med polske kulturaktører? 24. mai arrangeres det partnerskapsseminar i Warszawa hvor norske aktører kan delta. 24. mai arrangerer det polske kulturdepartementet og Kulturrådet et partnerskapsseminar i Warszawa for EØS-midlenes polske kulturutvekslingsprogram. Selve seminaret er gratis, men deltakerne må selv dekke reise og opphold. Antall plasser er begrenset. De som melder … More Kulturutveksling Norge-Polen – partnerskapsseminar i Warszawa 24. mai

Utlysning – Marco Polo programmet

Siste utlysning i Marco-Polo programmet er nå lansert – bruk muligheten! Siste utlysning under Marco Polo programmet slik vi kjenner det, ble lansert 26. mars. I følge Samferdselsdepartementet foreligger ingen konkrete planer om videreføring av Marco Polo i neste programperiode, og norske aktører oppfordres til å benytte muligheten til å søke om støtte i år. … More Utlysning – Marco Polo programmet

Aktuella utlysningar

Aktuella utlysningar inom EUs forskningsprogram, kulturprogram samt ungdomsprogram. Forskning: FP 7 är EUs ramprogram för utveckling inom forskning och teknik. Aktulla utlysningar inom FP7 finns här     Ungdom: Ung och Aktiv i Europa är EUs ungdomsprogram. Programmet har som mål att främjar rörlighet inom och utom EU:s gränser samt att inspirera till informellt lärande och … More Aktuella utlysningar