Nytt Interreg Europa-program lansert

Det nye Interreg Europa-programmet ble offisielt lansert i Bologna 2.-3. desember. Over 1000 personer deltok i konferansen, og like mange fulgte konferansen gjennom streaming. Programmet Det nye Interreg Europa-programmet gjelder for perioden 2014-2020, og er arvtakeren til Interreg IVC programmet. Programmet har som hovedmål å utvirke endringer i regional politikk på sentrale områder som forskning … More Nytt Interreg Europa-program lansert

Horisont 2020 formelt lansert

Etter flere år med forhandlinger mellom Rådet, EU-Kommisjonen og EU-Parlamentet, er EUs nye forskningsprogram endelig vedtatt, og arbeidsprogrammene for 2014 og 2015 klare. 11. desember ble de første utlysningene for 2014 offentliggjort på EU-kommisjonens hjemmesider. Mulighetene er mange i det nye programmet som har et større fokus på samfunnsutfordringer enn tidligere, og som i enda … More Horisont 2020 formelt lansert

Ny utlysning i AAL-programmet

Tema for neste års utlysning er bærekraftige IKT-baserte løsninger for å møte behovene til en aldrende befolkning. AAL er et europeisk teknologi- og innovasjonsprogram som har som mål å støtte nyskapende IKT-baserte løsninger som hjelper eldre til å leve et aktivt og selvstendig liv, og dermed bidrar til å bedre eldres livskvalitet. Fra 2014 planlegges … More Ny utlysning i AAL-programmet

Erasmus+ og Creative Europe vedtatt

Europaparlamentet godkjente nylig de nye EU-programmene Erasmus+ og Creative Europe. Erasmus+ er det nye EU-programmet for utdanning, opplæring, ungdom og sport, mens Creative Europe fokuserer på kultur og kreative næringer. Programmene vil ha oppstart i januar, og første utlysninger blir publisert allerede i desember. Erasmus+ – EUs nye utdanningsprogram Erasmus+ erstatter EUs livslang læring programmer … More Erasmus+ og Creative Europe vedtatt

Klar for ny programperiode

27. og 28. november arrangerte de seks norske regionskontorene (REGIONOR) i samarbeid med Forskningsrådet et todagers informasjonsseminar om EUs nye programmer. Ca 90 utsendinger fra hele landet deltok på arrangementet som hadde som mål å gi deltakerne informasjon, inspirasjon og ikke minst skape engasjement omkring programsamarbeidet i EU/EØS. De fleste av EUs løpende programmer avsluttes … More Klar for ny programperiode

– Fikk kickstart på Open Days

Mandag 7. oktober var i underkant av 120 norske regionale aktører samlet på Norway House for å delta i et Introduksjonsseminar i regi av de norske regionskontorene i Brussel. På dagsorden stod EU-aktuelt, spennende forelesere, og interregional mingling. I forbindelse med det 11. Open Days, arrangerte de seks norske regionskontorene i Brussel i fellesskap et seminar … More – Fikk kickstart på Open Days