H2020 prosjektverksted 15. nov – tema helse

Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) og Horisont Vest inviterer offentlige aktører i Stavanger til EU-workshop den 15. november fra 08.30-11.00 i UiS sine lokaler. Formålet med workshopen er å kartlegge behov og utfordringer i helsetjenesten med henblikk på Horisont 2020 utlysingen “integrated cares solutions”. Idun Lyngstad, nasjonalt kontaktpunkt for offentlig sektor i forskningsrådet deltar og … More H2020 prosjektverksted 15. nov – tema helse

Stavanger blant de 5 mest aktive i EU-programmer

Stavanger er den nest mest aktive kommunen i Norge når det gjelder bruk av EUs programmer. Dette går frem av en studie gjennomført av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) på bestilling fra KS, om norske enkeltkommuner og fylkeskommuners deltakelse i EU-programmer. Undersøkelsen viste at økonomi og administrative ressurser er blant de avgjørende faktorene når det … More Stavanger blant de 5 mest aktive i EU-programmer