Det europeiske råd møtes for å utpeke nye ledere

Den 20. til 21. juni vil Det europeiske råd, forsamlingen av nasjonale stats- eller regjeringssjefer, rådets egen president (Donald Tusk) og Europakommisjonens president (Jean Claude Juncker) møtes for å diskutere den neste institusjonelle syklusen. Et hovedmål med møtet er i lys av Europavalget å utpeke ny Kommisjonspresident, ny president av Rådet og en ny president … More Det europeiske råd møtes for å utpeke nye ledere

Forpliktet seg til å søke felles løsninger

På Europadagen, 9. mai, holdt Det europeiske råd (stats- og regjeringsledere fra medlemslandene) sitt siste toppmøte før Europavalget 23.-26. mai. Møtet var avholdt for å vise europeisk samhold. Etter møtet framholdt stats- og regjeringslederne at felles europeiske løsninger er den eneste måten å forsvare og gi Europa velstand. EUs ledere forpliktet seg til: — Forsvare Europa … More Forpliktet seg til å søke felles løsninger