Enighet om reform av klimakvoter

EU institusjonene har blitt enige om reform av EUs kvotesystem. Etter 2020 vil prisen gå opp og overflødige klimakvoter i markedet slettes. Målet er  å bidra til reduksjon i klimagassutslipp i henhold til Paris-avtalen. 9. november ble institusjonene enig om flere innstramninger i det europeiske kvotesystemet hvor Norge også deltar. Den mest omfattende endringen er … More Enighet om reform av klimakvoter

Enighet om felles EU-posisjon før klimatoppmøtet i Paris

18. september ble Rådet enige om en felles posisjon foran COP21 (Conference of Parties), bedre kjent som FNs klimatoppmøte, som i år avholdes 30. november – 11. desember i Paris. EU-landene vil insistere på en universell og juridisk bindende klimaavtale, og ser det som avgjørende å etablere et tydelig rammeverk for å nå det fastsatte … More Enighet om felles EU-posisjon før klimatoppmøtet i Paris

Er du oppdatert på EUs avfallspolitikk?

I juli annonserte Europakommisjonen nye mål i avfallspolitikken. Målene ble annonsert som del av politikkpakke for bredere satsing mot en «sirkulær økonomi». Pakken inneholder en rekke forslag til nye bindende avfallsmål. Eksempelvis skal hele 70% av alt kommunalt avfall materialgjenvinnes innen 2030. I tillegg til lovforslagene på avfall består pakken av fire meldinger som svarer … More Er du oppdatert på EUs avfallspolitikk?