Enighet i EU om klimapakken for 2030

Under toppmøtet 23.-24. oktober kom EUs stats- og regjeringssjefer til enighet om energi- og klimapakken frem mot 2030. Det fremforhandlede kompromisset mellom Unionens 28 medlemsland innebærer totalt fire mål der et reformert kvotesystem skal være et sentralt virkemiddel. Pakken er en videreføring av EUs energi- og klimapolitikk for perioden etter 2020, og den inneholder følgende … More Enighet i EU om klimapakken for 2030

EU høyner ambisjonenen for energieffektivisering

Etter press fra påtroppende president for Europakommisjonen, Jean-Claude Juncker, er EUs mål for energieffektivisering for 2030, økt fra 27 % til 30 %. I Kommisjonens utkast til melding om energieffektivisering, har det vært lagt opp til et 27 % -mål. I den endelige meldingen, som ble presentert 23. juli, er målet satt til 30 %.  … More EU høyner ambisjonenen for energieffektivisering

EU lanserer strategi for energisikkerhet

28. mai lanserte EU en energisikkerhetsstrategi der medlemsstatenes energisituasjon er kartlagt og tiltak for sikrere fremtidig energiforsyning er skissert. Med seks EU-land totalavhengige av russisk gass, har Ukraina-saken har satt forsyningssikkerhet og stabile energipriser enda høyere på EU-landenes dagsorden. På toppmøtet i mars fikk Kommisjonen i oppdrag å lage en dybdestudie av europeisk energisikkerhet samt å … More EU lanserer strategi for energisikkerhet

Nærmere enighet om EUs klima & energipakke

Siden lanseringen av EUs klima- og energipakke 2030 i januar, har saken vært flere runder i EUs Ministerråd og en tilstandsrapport ble presentert for EUs ledere 26.-27. juni. Målet er politisk enighet på Rådsmøtet i oktober om utslippskutt på 40 %, et EU-mål for fornybar på minst 27 %, samt et eventuelt energieffektivitetsmål på basis … More Nærmere enighet om EUs klima & energipakke

EU splittet over forslag til nye klimamål 2030

Som forventet ble der ingen enighet om klimamålene på EUs toppmøte 20-21 mars. Det går et markant øst-vest skille mellom de landene som støtter 40 % målet og de som ikke gjør det. I forkant av toppmøtet hadde 13 av medlemslandene, Frankrike, Tyskland, Italia og Storbritannia inkludert, signert en deklarasjon med støtte til 40 % -målet. … More EU splittet over forslag til nye klimamål 2030

Gir EUs nye klima- og energipolitikk forutsigbarhet for næringslivet?

Kommisjonen lanserte nylig sitt forslag til klima- og energipolitikk 2030. Får vi nå den etterspurte forutsigbarheten for investeringer og næringsliv som Stavangerregionen trenger?  Rammeverket Det var en fornøyd Barroso som nylig presenterte forslag til EUs klima- og energipolitikk for perioden 2020 -2030. Forslaget innebærer utslippskutt for klimagasser på 40 % (av 1990 nivå), et mål … More Gir EUs nye klima- og energipolitikk forutsigbarhet for næringslivet?