EU enige om direktiv som skal redusere negative effekter fra plast

EU institusjonene er nå enig om nytt direktiv som skal redusere miljøeffekter fra engangsplast. Avtalen er et viktig ledd i kampen mot de økende miljøproblemene  knyttet til plastprodukter. Direktivet vil gi produsenter økt ansvar for sine produkter, øke gjennvinningen av plastprodukter og ha stor betydning for fiskeri- og oppdrettsutstyr, som er laget i plast. Det er … More EU enige om direktiv som skal redusere negative effekter fra plast

Norges innspill til EUs lavutslippsstrategi

Norske myndigheter offentliggjorde nylig sitt innspill til EUs langsiktige lavutslippsstrategi frem mot 2050. Innspillet som kan leses i sin helhet her, gir en indikasjon på hvordan regjeringen ønsker at det fremtidige europeiske energimarkedet skal se ut. Den norske høringsuttalelsen kommer i kjølvannet av det nye fornybarhetsdirektivet  som har som mål at 32% av all energi i EU … More Norges innspill til EUs lavutslippsstrategi

Norge og ni EU-land har nådd sine fornybarmål

I februar presenterte EUs statistikkbyrå, Eurostat, oppdaterte tall for andelen fornybar energi i EU-landene, samt Island og Norge. Siden 2004 har fornybarandelen fordoblet seg, og utgjorde 16% av EUs totale energiforbruk i 2014. EU er dermed på god vei til å nå målet om 20% fornybar energi innen 2020. 20%-målet skal nås gjennom individuelle mål … More Norge og ni EU-land har nådd sine fornybarmål

EU ligger godt an til å nå 2020-fornybarmålet

26. mars publiserte EUs statistikkbyrå, Eurostat, en oppdatert oversikt over fornybarandelen i det totale energiforbruket i medlemslandene, og i EU som helhet. Fornybarandelen i EU som helhet var i 2013 på 15 %, og man er derfor på god vei mot å nå 2020-målet på 20 %, med Sverige som den suverene lederen. Solid og jevn … More EU ligger godt an til å nå 2020-fornybarmålet