EU Sustainable Energy Week 2016

13.-17. juni går EU Sustainable Energy Week(EUSEW) 2016 av stabelen i Brussel, i regi av Europakommisjonen. EUSEW er en årlig begivenhet som har blitt arrangert siden 2006, og som promoterer gode løsninger innen energisparing, fornybar energi, forsyningssikkerhet og veien mot lavutslippssamfunnet. Arrangementet retter seg mot offentlige aktører, utdanningsinstitusjoner, næringsliv og samfunnet forøvrig, og tiltrekker seg … More EU Sustainable Energy Week 2016

Europakommisjonen lanserer gasspakke

16. februar presenterte Europakommisjonens visepresident Maroš Šefčovič og klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete, den såkalte “vinterpakken” for energi. Gjennom regionalt samarbeid, solidaritet og økt kontroll på EU-nivå, er vinterpakkens formål å gjøre medlemslandene bedre rustet mot brudd i gassforsyningen. Vinterpakken består av to strategier og to lovforslag: Strategi for varme og kjøling: Over halvparten av EUs … More Europakommisjonen lanserer gasspakke

Europakommisjonen presenterte EUs energiunion

25. februar ble EUs planer for en europeisk energiunion presentert av Europakommisjonens visepresident Maroš Šefčovič og kommissær med ansvar for energipolitikk, Miguel Arias Cañete. Det var i forkant av møtet knyttet stor spenning til meldingens innhold, og presentasjonen ble fulgt med stor interesse både i Brussel og ellers i Europa. Europakommisjonen ønsker en felleseuropeisk tilnærming … More Europakommisjonen presenterte EUs energiunion