Europakommisjonen forenkler statsstøtteregelverket

17. mai la Europakommisjonen frem et nytt og forenklet regelverk for statsstøtte som omfatter havner og flyplasser, kulturprosjekter og distriktsområder. Det vil nå bli enklere for medlemslandene å innvilge statsstøtte til mindre prosjekter uten å søke forhåndsgodkjennelse fra Brussel. Gjennom det nye regelverket vil nasjonale myndigheter kunne investere i, og subsidiere, regionale flyplasser som har … More Europakommisjonen forenkler statsstøtteregelverket

Risavika Havn deltok på konferanse i Oostende

10. oktober ble det arrangert en konferanse i Oostende om rollen regionale havner kan spille for å fremme bærekraftige fraktmønstre. Konferansen ble arrangert i forbindelse med LO-PINOD-prosjektet, som arbeider for å fremme samarbeid og læring mellom regionale havner og styrke deres potensial, funksjoner og kapasitet. LO-PINOD er finansiert under Nordsjøprogrammet og har 15 partnere fra 7 … More Risavika Havn deltok på konferanse i Oostende

Havnekonferanse om bærekraftige fraktmønstre

Konferansen The role of regional ports, transforming sustainable freight movement, finner sted i Ostende (Belgia) den 10. oktober 2014. Arrangementet er avslutningskonferansen for det INTERREG-finansierte prosjektet Logistics Optimisation for Ports (LO-PINOD), der blant andre havnene i Esbjerg, Bodø og Drammen deltar. For program og påmelding, les her.

Havnekonferanse i Gøteborg

Det europeiske havnenettverket ESPO arrangerer konferanse i Gøteborg 15-16. mai om havners konkurransevilkår. ESPO (European Sea Ports Organisation) arrangerer sin årskonferanse 15-16. mai i Gøteborg under overskriften «Level playing field» – like konkurransevilkår. I løpet av konferansen skal man se nærmere på hvordan havner konkurrerer på forskjellige nivå og hvilke faktorer som kan undergrave rettferdig … More Havnekonferanse i Gøteborg