Regionens helseaktører samlet til dialogmøte

Den 29. november møttes helseaktører fra hele Stavangerregionen til et tredje dialogmøte. Møtet fant sted i det flunkende nye helsehuset i Stavanger, hvor det også ble tid til omvisning i de nye lokalene. Se program her Bakgrunnen for dialogmøtene som Stavangerregionen Europakontor (SrE) inviterer til i tett samarbeid med partnerne i kontoret og NSCC, er … More Regionens helseaktører samlet til dialogmøte

Europeisk innovasjonsstudie av Stavanger

I oktober var en gruppe studenter fra prestisjeuniversitetet College of Europe på forskningsopphold i Stavanger. Oppdraget var å kartlegge innovasjonspotensialet i Stavanger kommune. På bakgrunn av fjorårets søknad om å bli europeisk innovasjonshovedstad, ble Stavanger sammen med Eindhoven og Torino, invitert av Europakommisjonen til å delta i innovasjonsstudie i regi av  European Centre for Government Transformation … More Europeisk innovasjonsstudie av Stavanger

Infodag om helseutlysninger under Horisont 2020

    8.desember arrangerer Europakommisjonen informasjonsdag om helseutlysninger under det neste arbeidsprogrammet i Horisont 2020, for perioden 2018.2020. Arrangementet retter seg mot både offentlige aktører, næringsliv og kunnskapssektoren, og finner sted i Charlemagne-bygningen i Brussel. Fokuset under informasjonsdagen vil være på smittsomme sykdommer, bedre global helse, bærekraftige helseløsninger, digitalisering og personvern i helsetjenesten. Påmeldingsvinduet har … More Infodag om helseutlysninger under Horisont 2020

Week of Health and Innovation 2017

9.-12. oktober arrangeres Week of Health and Innovation 2017 (WHINN) i den syddanske byen Odense. Arrangementet retter seg mot både offentlige myndigheter, næringsliv og kunnskapssektoren, og hovedtema er innovasjon, nye helseteknologiske løsninger og bærekraftige helsetjenester. Konferansen vil bestå av en hoveddel, samt mindre tematiske workshops og prosjektverksted hvor potensielle samarbeidspartnere innen helsesektoren kan møte hverandre.  Det … More Week of Health and Innovation 2017

NorDen 3C – norsk-dansk klyngesamarbeid om helseinnovasjon

Norwegian Smart Care Cluster (NSCC), med base i Stavanger, har inngått et klyngesamarbeid med den syddanske velferdsteknologiklyngen Welfare Tech. Samarbeidsprosjektet har fått navnet Norway-Denmark Caretech Cluster Collaboration (NorDen 3C), og er finansiert gjennom Baltic Sea Region Stars, som ligger under Interreg Østersjøprogrammet. Målet med samarbeidet er å støtte små og mellomstore bedrifters internasjonaliseringsaktiviteter, gjennom deling … More NorDen 3C – norsk-dansk klyngesamarbeid om helseinnovasjon

Syddansk besøk til Stavangerregionen – tema helseinnovajon

22. februar arrangerte Stavangerregionens Europakontor seminar om helseinnovasjon på Måltidets Hus i Stavanger, i samarbeid med Universitetet i Stavanger (UiS) og med gjester fra Syddansk Sundhedsinnovation og Syd-Danmarks EU-kontor. Målet var å lære av de to syddanske innlederne om hvordan arbeide som et innovasjonsøkosystem samt diskutere samarbeidsmuligheter med og uten EU-finansiering. Målgruppen var regionens helseaktører, … More Syddansk besøk til Stavangerregionen – tema helseinnovajon