Kommisjonen foreslår reviderte regler for TEN-E-forordningen

I tråd med European Green Deal har Europakommisjonen vedtatt et forslag om å revidere EU-reglene for det transeuropeiske energinettet (TEN-E-forordningen). Dette for å støtte moderniseringen av Europas grenseoverskridende energiinfrastruktur og oppnå målene i European Green Deal. Trans-European Networks for EnergyForordningen om Trans-European Networks for Energy (TEN-E), vedtatt i 2013, fastsatte regler for rettidig utvikling og … More Kommisjonen foreslår reviderte regler for TEN-E-forordningen

EU-Initiativ for superdatamaskiner – Norske aktører kan delta

Som en del av EUs digitale agenda, har Kommisjonen lansert en plan for å bygge et stort europeisk nettverk av superdatamaskiner. 12 EU-land og Sveits, pluss en rekke bedrifter og akademiske institusjoner ønsker å delta i programmet. Norske aktører ønskes også velkommen. I programmet EuroHPC skal superdatamaskinene knyttes sammen for å skape verdensledende infrastruktur for forskning … More EU-Initiativ for superdatamaskiner – Norske aktører kan delta

Fylkesvaraordfører Chesak deltok på årsmøte for Europas kystregioner

2.-4. november deltok Rogalands fylkesvaraordfører Marianne Chesak på det 44. årsmøtet i organisasjonen CPMR, som representerer Europas kyst- og utkantområder. Årsmøtet fant sted på Azorene, og øygruppens president Vasco Cordeira, som også leder CPMR, var vertskap. Fylkesvaraordføreren er fast møtende varamedlem i CPMRs styre, og deltok som norsk delegat. Fra Rogaland deltok også internasjonal koordinator … More Fylkesvaraordfører Chesak deltok på årsmøte for Europas kystregioner

En ny start for Europa?

Nylige presenterte Kommisjonen en 315 milliarder stor investeringspakke som skal få liv i EUs skadeskutte økonomi. Med dette leverer Juncker på et av sine mest sentrale valgløfter, men vil pakken virkelig levere en ny start for Europa? Bakgrunn                                   … More En ny start for Europa?

Kommisjonen lanserer 315 milliarders investeringspakke

26. november lanserte Europakommisjonen en 315 milliarder stor investeringspakke som skal bidra til å få i gang økonomien i EU-landene. I sin innsettelsestale i sommer lovet Juncker, Europakommisjonens president, å lansere en investeringspakke verdt 300 milliarder euro innen tre måneder av mandatperioden var gått. Juncker holdt løftet sitt både med hensyn til tidsfrist og pakkens størrelse. … More Kommisjonen lanserer 315 milliarders investeringspakke