ERRIN inviterer til seminar om innovasjon i helsesektoren

13. juni arrangerer ERRINs arbeidsgruppe for helse, seminar i Brussel som vil diskutere ferdighetsutvikling som bidrar til innovasjon i sykehus- og helsesektoren. En utfordring som møter europeiske land er en aldrende befolkning som vil sette helsesystemer under økt press. Dagens sykehus må derfor legge til rette for en økt andel eldre som vil trenge pleie. … More ERRIN inviterer til seminar om innovasjon i helsesektoren

EU ønsker tettere forsknings- og innovasjonssamarbeid

    Gjennom rapporten LAB-FAB-APP har et utvalg av eksperter, på oppdrag fra Europakommisjonen, kartlagt forskning og innovasjon i EU og kommet med konkrete anbefalinger til endringer i forskningsprioriteringer. Utvalget som ledes av Pascal Lamy, leder for Jacques Delors institutt, peker særlig på mer europeisk forskningssamarbeid på tvers av landegrensene, noe norske forskningsmiljøer også bør … More EU ønsker tettere forsknings- og innovasjonssamarbeid

UiS og Greater Stavanger med i H2020-prosjekt om innovasjonsforskning

Universitetet i Stavanger og Greater Stavanger har sammen med partnere fra syv europeiske land fått tilslag på et Horisont 2020-prosjekt om innovasjonsforskning. Prosjektet har fått navnet RUNIN (The Role of Universities in Innovation and Regional Development), og handler om å ruste innovasjonsforskere til å bidra til nyskapning i regionalt næringsliv. Universitetet i Stavanger ved professor Rune … More UiS og Greater Stavanger med i H2020-prosjekt om innovasjonsforskning