Stavanger vinner H2020 prosjekt – førkommersiell anskaffelse, AI & klima

Stavanger kommune har sammen med blant andre Amsterdam, København, Tallinn, Helsinki og ICLEI, fått tilslag på H2020-søknaden AI4Cities der tema er bruk av kunstig intelligens (AI) i klimaspørsmål og der byene skal foreta en såkalt førkommersiell anskaffelse (PCP). Prosjektpartnerne mottar 60 millioner kroner i EU-finansiering. AI4Cities samler ledende europeiske smartbyer med ambisiøse planer for reduksjon … More Stavanger vinner H2020 prosjekt – førkommersiell anskaffelse, AI & klima

Smart Stavanger Region Sandnes 20. april

Fjerde arrangement i møteserien Stavanger Smart Region går av stabelen i Sandnes 20. april. Tema er Stavangerregionen som test-arena og innlederne kommer både fra Finland og Gjesdal. Stavangerregionen har som mål å posisjonere seg som pilotregion/testarena blant annet innen innovativ og bærekraftig mobilitet, helse- og velferdsteknologi samt industriproduksjon. I den forbindelse arrangerer Stavangerregionens Europakontor sammen med … More Smart Stavanger Region Sandnes 20. april

Seminar om innovative anskaffelser

13. februar arrangeres et halvdagsseminar om innovative anskaffelser på Norges hus i Brussel. Hvordan man best kan oppskalere pilotprosjekter innenfor innovative anskaffelser er temaet. Det er NHO, KS og Difi, som sammen med Innovasjon Norge og Forskningsrådet arrangerer seminaret. Mer informasjon og registrering her.

Stavanger søker om deltakelse i EUs Urbane Agenda

Stavanger kommune har søkt om å bli med i to partnerskap (innovative, bærekraftige anskaffelser og bærekraftig arealbruk) innenfor  EUs Urbane Agenda (UEAU), en samarbeidsplattform etablert under det nederlandske EU-formannskapet i 2016 for å løse europeiske storbyutfordringer. Partnerskapene skal utarbeide forslag til bedre lovgivning og målrettet finansiering, samt bidra med kunnskapsutveksling. 8 partnerskap er allerede etablert, de … More Stavanger søker om deltakelse i EUs Urbane Agenda