Mobiliseringskonferanse om Interreg-programmene 16. mars

16. mars inviterer Kommunal- og moderniseringsdepartementet til mobiliseringskonferanse rundt Intereg B- og C-programmene Nordsjøprogrammet, Østersjøprogrammet, Nordlig Periferi og Arktis, Interreg Europa samt ESPON. Konferansen finner sted på Radisson Blu Airport på Gardermoen, og hensikten med arrangementet er å synliggjøre mulighetene for finansiering, støtte og nettverksbygging, for aktører som er interesserte i deltagelse i programmene. Man vil blant annet belyse programmenes temaer og perspektiver på Interreg etter 2020. Det vil … More Mobiliseringskonferanse om Interreg-programmene 16. mars

Tredje Interreg Europa-utlysning åpner 1. mars

I mars åpner tredje utlysningsrunde i Interreg Europa-programmet . Interreg Europa har en budsjettramme på 359 millioner euro for perioden 2014-2020, og støtter internasjonale samarbeidsprosjekter mellom offentlige aktører, kunnskapsinstitusjoner samt private ideelle organisasjoner i EUs 28 medlemsland, Norge og Sveits. Programmet finansieres gjennom EUs regionalfond og nasjonale bevilgninger fra Norge og Sveits, og har fire prioriteringsområder: Styrke forskning, … More Tredje Interreg Europa-utlysning åpner 1. mars

Interreg Europa-prosjektverksted i Brussel 15. april

15. april arrangerer forsknings- og innovasjonsnettverket ERRIN et Interreg Europa-prosjektverksted i Brussel, i samarbeid med Flanderns Europakontor (Vleva). Arrangementet finner sted i Vlevas lokaler i Avenue de Cortenbergh 71, fra klokken 09:30-16:00. Formålet er å informere deltakerne om Interreg Europa-programmets nyeste utlysninger, samt å legge til rette for at potensielle partnere kan møte hverandre i tematiske … More Interreg Europa-prosjektverksted i Brussel 15. april

Nytt Interreg Europa-program lansert

Det nye Interreg Europa-programmet ble offisielt lansert i Bologna 2.-3. desember. Over 1000 personer deltok i konferansen, og like mange fulgte konferansen gjennom streaming. Programmet Det nye Interreg Europa-programmet gjelder for perioden 2014-2020, og er arvtakeren til Interreg IVC programmet. Programmet har som hovedmål å utvirke endringer i regional politikk på sentrale områder som forskning … More Nytt Interreg Europa-program lansert