European Green Deal – ønsker å opprette investeringsfond på minst én trillion euro

Von der Leyen-kommisjonens European Green Deal er EUs klimavennlige vekststrategi og inneholder ambisiøse planer. Kommisjonens finansieringsplan skal sørge for opprettelsen av et fond med investeringskapital på minst én trillion euro.   The European Green Deal Investment Plan For å levere på lovnadene i European Green Deal, hvor målet bl.a. er å oppnå en klimanøytral  europeisk økonomi … More European Green Deal – ønsker å opprette investeringsfond på minst én trillion euro

Junckers investeringsplan og EUs samhørighetspolitikk tema på CPMR-byråmøte i Nantes

27. februar arrangerte CPMR (Conference of Peripheral and Maritime Regions in Europe) årets første byråmøte i Nantes. Som navnet tilsier representerer CPMR interessene til Europas kystområder, og organisasjonen har over 150 medlemmer, heriblant Rogaland. Fra vår region deltok Rogaland fylkeskommune ved vararepresentant Ellen Marie Solheim og spesialrådgiver Geir Sør-Reime, i tillegg til Stavangerregionens Europakontor. Norge … More Junckers investeringsplan og EUs samhørighetspolitikk tema på CPMR-byråmøte i Nantes

Europakommisjonens arbeidsprogram for 2015

16. desember presenterte Europakommisjonen sitt arbeidsprogram for 2015. Arbeidsprogrammet er basert på de 10 prioriteringene som Kommisjonspresident Jean-Claude Juncker presenterte i juli. Her vektla han  at EUs borgere ønsker mindre detaljstyring fra Brussel, særlig i områder hvor medlemslandene er bedre skikket til å utføre oppgavene. EU bør konsentrere seg om de større økonomiske og sosiale utfordringene … More Europakommisjonens arbeidsprogram for 2015