Stavanger vinner H2020 prosjekt – førkommersiell anskaffelse, AI & klima

Stavanger kommune har sammen med blant andre Amsterdam, København, Tallinn, Helsinki og ICLEI, fått tilslag på H2020-søknaden AI4Cities der tema er bruk av kunstig intelligens (AI) i klimaspørsmål og der byene skal foreta en såkalt førkommersiell anskaffelse (PCP). Prosjektpartnerne mottar 60 millioner kroner i EU-finansiering. AI4Cities samler ledende europeiske smartbyer med ambisiøse planer for reduksjon … More Stavanger vinner H2020 prosjekt – førkommersiell anskaffelse, AI & klima

Gassfokus på EU-Norge energikonferanse

5. februar arrangerte Norges Delegasjon til EU og Europakommisjonen, den fjerde EU-Norge energikonferansen. Konferansen er en årlig begivenhet, der norske og europeiske aktører kommer med synspunkter på energiomstillingen i Europa. Naturgass, karbonfangst og lagring var sentrale temaer under årets konferanse som hadde over 100 deltakere. Gass viktig på veien til en karbonnøytral økonomi Fra norsk … More Gassfokus på EU-Norge energikonferanse

EU-lov om måling av karbonutslipp i skipssektoren

26. november vedtok EU en ny lov om måling av karbonutslipp i skipssektoren. Loven stipulerer krav om måling, rapportering og kontrollering av karbonutslipp fra skip med et rominnhold på 5000 bruttotonn eller mer, og vil tre i kraft ifra 1. januar 2018. Hellas, Malta, Kypros og Polen skal ha stemt imot lovforslaget, men hadde ikke … More EU-lov om måling av karbonutslipp i skipssektoren