EUs taksonomi: Innspill og utsettelser

Rettsakten for EUs taksonomi formes nå. Finansdepartementet har gitt sine innspill, de pekte bl.a. på behovet for å endre kriteriene for enkelte sektorer og aktiviteter for å sikre samsvar med de overordnede prinsippene for klassifiseringssystemet. Fremleggelsen av rettsakten utsettes grunnet trussel om veto fra flere medlemsstater. Bakgrunn: EUs taksonomi I EU ble det i juni … More EUs taksonomi: Innspill og utsettelser

Førjulswebinar: EUs bærekraftige finanspolitikk

Stavangerregionens Europakontor inviterer til førjulswebinar om EUs bærekraftige finanspolitikk den 15. desember 2020 kl. 13.00-14.00. Med oss har vi Inger-Johanne Rygh, finansråd ved EU-delegasjonen i Brussel, og Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon og bærekraft i Sparebank 1 SR-bank. Bærekraftig finans i EUI 2016 startet Europakommisjonen arbeidet med å lage en handlingsplan for bærekraftig finans. Handlingsplanen ble … More Førjulswebinar: EUs bærekraftige finanspolitikk