EU fortsetter arbeidet med kretsløpsøkonomien

26. januar la Europakommisjonen frem en statusrapport for implementeringen av EUs handlingsplan for kretsløpsøkonomien. Sammen med rapporten ble nye forslag presentert, inkludert nytt direktiv for å redusere farlig avfall fra elprodukter, retningslinjer for energigjenvinning fra avfall, og en ny finansieringsplattform for kretsløpsøkonomiske tiltak. Gjødsel, økodesign og grønne offentlige anskaffelser Implementeringsrapporten slår fast at Europakommisjonen har presentert en … More EU fortsetter arbeidet med kretsløpsøkonomien

Urban Agenda – samarbeid for å løse storbyutfordringer

Tidligere i år ble den såkalte Amsterdam-pakten signert under et ministerrådsmøte i den nederlandske hovedstaden. Pakten etablerte EUs Urbane Agenda (UAEU), som skal bidra til å løse en rekke utfordringer Europas byer står ovenfor. UAEU tilbyr ingen direkte finansiering, men skal fungere som samarbeidsplattform hvor man kan utveksle kunnskap, utnytte ressurser og forbedre regelverk for byer og urbane … More Urban Agenda – samarbeid for å løse storbyutfordringer

Stavanger kommune innledet på seminar om kretsløpsøkonomi

Stavangerregionens Europakontor, sammen med åtte nordeuropeiske partnere, arrangerte seminar om kretsløpsøkonomien i Brussel 12. oktober, i forbindelse med European Week of Regions and Cities 2016. Seminaret handlet om mulighetene kretsløpsøkonomien representerer for europeiske regioner, byer og næringsliv, og hadde over 110 påmeldte deltakere. Direktør Thorsten Augustin ved Hamburg og Schleswig-Holsteins EU-delegasjon, ønsket velkommen. Elisabeth Hamdouch … More Stavanger kommune innledet på seminar om kretsløpsøkonomi

Europaministeren skryter av Stavangerregionens Europakontor

Europaminister Aspaker løftet frem Stavangerregionens Europakontor som et særlig godt eksempel på hvordan regionkontorene kan mobilisere til deltakelse i EUs politikk og programmer, da hun åpnet de norske regionkontorenes medlemsseminar i forbindelse med Open Days 2016 som nå er omdøpt til European Week of Regions and Cities 2016. Seminaret fant sted på Norway House den … More Europaministeren skryter av Stavangerregionens Europakontor