Fylkesvaraordfører Marianne Chesak deltok i CPMR-møte på Malta

10. mars møttes styret i CPMR, organisasjonen for Europas kyst- og distriktsregioner, på øyen Gozo i øystaten Malta. Fylkesvaraordfører Marianne Chesak deltok på møtet som norsk styremedlem. Et sentralt tema under møtet var Brexit, og konsekvensene dette vil få for EUs langtidsbudsjett for 2021-2027, samt EUs fremtidige regional- og landbrukspolitikk. Styret diskuterte også CPMRs synspunkter … More Fylkesvaraordfører Marianne Chesak deltok i CPMR-møte på Malta

Fylkesvaraordfører Chesak deltok på årsmøte for Europas kystregioner

2.-4. november deltok Rogalands fylkesvaraordfører Marianne Chesak på det 44. årsmøtet i organisasjonen CPMR, som representerer Europas kyst- og utkantområder. Årsmøtet fant sted på Azorene, og øygruppens president Vasco Cordeira, som også leder CPMR, var vertskap. Fylkesvaraordføreren er fast møtende varamedlem i CPMRs styre, og deltok som norsk delegat. Fra Rogaland deltok også internasjonal koordinator … More Fylkesvaraordfører Chesak deltok på årsmøte for Europas kystregioner

Fylkesvaraordfører Chesak diskuterte regionalpolitikk i Brussel

  Europeisk regionalpolitikk var tema da Marianne Chesak, fylkesvaraordfører i Rogaland, besøkte Brussel 2. juni sammen med Geir Sør-Reime, internasjonal koordinator i fylkeskommunen.  Stavangerregionens Europakontor tilrettela for besøket. Størestedelene av programmet var viet besøk hos CPMRs, organisasjonen for europeiske kystregioner, hvor Chesak er styremedlem på  vegne av de norske medlemsfylkene. I møter med Nicolas Brookes, organisasjonens direktør … More Fylkesvaraordfører Chesak diskuterte regionalpolitikk i Brussel