20 millioner i EU-støtte til UiS

Det er gjennom siste utlysning av det prestisjefylte forskningsprogrammet, Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks (MSCA-ITN),  UiS har fått innvilget nesten 20 millioner kroner. ITN er en prosjekttype under Horisont 2020 som tilbyr innovativ og internasjonal doktorgradsutdanning på høyt nivå, med sterk involvering av aktører utenfor akademia. Støtten vil brukes til å finansiere seks ph.d.-stillinger. De … More 20 millioner i EU-støtte til UiS

HUM-fakultetet ved UiS besøkte Brussel

22.-23. mars var ledelsen ved humanistisk fakultet ved Universitetet i Stavanger på studiebesøk i Brussel. Formålet med besøket var å lære mer om hvordan man best kan posisjonere seg med tanke på europeisk samarbeid, særlig innen forskning og innovasjon og programmene Erasmus+ og Horisont 2020. Stavangerregionens Europakontor bidro med utforming av program for studiebesøket. Første programdag … More HUM-fakultetet ved UiS besøkte Brussel

UiS og Greater Stavanger med i H2020-prosjekt om innovasjonsforskning

Universitetet i Stavanger og Greater Stavanger har sammen med partnere fra syv europeiske land fått tilslag på et Horisont 2020-prosjekt om innovasjonsforskning. Prosjektet har fått navnet RUNIN (The Role of Universities in Innovation and Regional Development), og handler om å ruste innovasjonsforskere til å bidra til nyskapning i regionalt næringsliv. Universitetet i Stavanger ved professor Rune … More UiS og Greater Stavanger med i H2020-prosjekt om innovasjonsforskning