Kommisjonen vil opprette ti partnerskap for den grønne og digitale omstillingen

Europakommisjonen foreslo 23. februar 2021 å opprette ti nye europeiske partnerskap mellom EU, medlemsstatene og europeisk industri med sikte på å få fortgang i den grønne og digitale omstillingen. Det skal dannes partnerskap innen bl.a. hydrogen, digitalisering, innovativ helse og smarte nettverk. Foreslår ti partnerskapKommisjonens forslag om å opprette ti partnerskap skal bidra til å … More Kommisjonen vil opprette ti partnerskap for den grønne og digitale omstillingen

Delta aktivt under EUs regionsuke

Årets European Week of Regions and Cities (EWRC) finner sted 12.-15. oktober. Tema for uken er et grønt Europa, samhørighet og samarbeid, samt å styrke innbyggernes deltakelse i samfunnet.  EWRC 2020 Den 12.-15. oktober arrangeres European Week of Regions and Cities (EWRC) i Brussel, det største regionalpolitiske arrangementet i Brussel. Formålet med uken er å … More Delta aktivt under EUs regionsuke

Stavanger med i partnerskap under EUs Urbane Agenda

4. april ble Stavanger med i EUs Urbane Agenda under partnerskapet for bærekraftige arealbruk og naturbaserte løsninger. EUs Urbane Agenda (UAEU) ble opprettet under det nederlandske EU-formannskapet i 2016, og skal bidra til å løse en rekke utfordringer Europas byer står ovenfor. EUs Urbane Agenda er inndelt i 12 tematiske partnerskap, som for eksempel integrering av flyktninger … More Stavanger med i partnerskap under EUs Urbane Agenda

AVLYST: ERRIN arrangerer energiprosjektverksted i Brussel

AVLYST! PÅ grunn av sikkerhetssituasjonen i Brussel, måtte ERRIN se seg nødt til å avlyse dette arrangementet. 24. november arrangerer forskningsnettverket ERRIN, der Stavangerregionens Europakontor er medlem, et prosjektverksted i Brussel, knyttet opp mot nye utlysninger på energifeltet i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020, for perioden 2016-2017. Arrangementet er en utmerket arena hvor aktører … More AVLYST: ERRIN arrangerer energiprosjektverksted i Brussel