EUs innovasjonspartnerskap for helse – Årskonferansen 2016

6.-7. desember avholder EUs Innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring (EIP AHA) sitt årsmøte i Brussel, i regi av Europakommisjonen. Hovedtema for årets konferanse er hvordan IKT-innovasjon og EUs digitale indre marked kan transformere Europas helsevesen, og dermed gjøre eldrebølgen og demografisk overgang til en mulighet for europeisk næringsliv. Struktur: Årskonferansen går over 4 dager, … More EUs innovasjonspartnerskap for helse – Årskonferansen 2016

Stavangerregionen deltar i Open Days 2016

Stavangerregionens Europakontor (SrE) planlegger også i år deltakelse under Open Days, som fra i år skifter navn til European Week of Regions and Cities (EWRC). Europakontoret fortsetter samarbeidet fra tidligere år innenfor et Nordsjøbasert konsortium, ledet av Niedersachsens EU-kontor. Sammen med tyske, nederlandske, danske, tjekkiske, polske og norske kolleger blir SrE medarrangører av et seminar med … More Stavangerregionen deltar i Open Days 2016

Kommende arrangement – energi, helse, smartby m.m.

Stavangerregionens Europakontor har utarbeidet en oversikt over flere arrangement som finner sted i første halvår 2016. De tematiske områdene inkluderer blant annet energi, helse, Smart Cities og maritimt. For flere av arrangementene kan man melde seg på allerede, mens registreringvinduet for andre åpner i løpet av våren. Mer informasjon vil bli publisert fortløpende i kalenderen og som artikler på … More Kommende arrangement – energi, helse, smartby m.m.