Fornybarforskere fra UiS/IRIS på H2020 infodager

I slutten av oktober deltok Forskningsnettverk for miljøvennlig energi ved UIS og IRIS på energi-infodager i Brussel. De møte andre europeiske forskningsaktører og fikk innsikt i den nye utlysningsperioden for Horisont 2020. Den nye perioden starter i 2018, her vil EU prioriterer bærekraftig energiutvikling og smartbyløsninger. Stavanger kommune, UIS og IRIS er allerede godt i … More Fornybarforskere fra UiS/IRIS på H2020 infodager

Smart Cities-seminar på Norges Hus

Mandag 6. juni ble seminaret «Thinking innovative: Smart mid-sized cities – a Swiss-Norwegian case» arrangert på Norges Hus i Brussel, i regi av EU-delegasjonen, SwissCore, Forskningsrådet, NTNU og SINTEF. Seminarets formål var å utveksle erfaring og beste praksis i utviklingen av smarte byer, med eksempler fra Sveits og Norge. Energiunionen er en sentral prioritering for Europakommisjonen. I store deler … More Smart Cities-seminar på Norges Hus

NTNU, SINTEF og UiB åpner kontor i Brussel

22. september åpnet NTNU, SINTEF og Universitetet i Bergen sitt eget kontor i Brussel. Europaminister Vidar Helgesen markerte åpningen under velkomstseremonien, hvor blant annet Nobelprisvinner Edvard Moser og Stavangerregionens Europakontor var til stede. Gjennom sitt eget Brusselkontor vil forskningsinstitusjonene lettere kunne knytte seg til den felles europeiske forskningsarenaen og EU-programmet Horisont 2020. Norge deltar i programmet gjennom EØS-avtalen, … More NTNU, SINTEF og UiB åpner kontor i Brussel