Deltar i EU-prosjekt om gaming som pedagogisk verktøy

Revheim skole skal delta i prosjektet  Flip2g, et nyoppstartet Erasmus+ prosjekt med mål om å utvikle en ny type pedagogikk. Prosjektet har et totalbudsjett på 10 millioner kroner og en varighet på tre år. Andre partnere i prosjektet inkluderer Northumbria University (Storbritannia), Universitet i Ålborg (Danmark), University of Macedonia (Hellas), Nurogames (Tyskland), Artelnics (Spania) og … More Deltar i EU-prosjekt om gaming som pedagogisk verktøy

Haugaland VGS første norske leder av et Kreativt Europa-prosjekt

Til sammen 6 norske aktører er med i prosjekter som har fått innvilget støtte gjennom Kreativt Europa, EUs program for kreativ og kulturell sektor. Til sammen 505 søknader var levert da søknadsfristen gikk ut 23. november 2016, og av disse fikk 81, fordelt på 66 små og 15 større prosjekter, tildelt midler. Haugaland videregående skole (VGS) … More Haugaland VGS første norske leder av et Kreativt Europa-prosjekt

Vil du delta på konferanse om pedagogikk i Brussel?

5. desember arrangerer Flanderns Europakontor og paraplyorganisasjonen for flamske katolske undervisningsorganer, VSKO, en pedagogikkonferanse i Brussel. Under konferansen vil man rette fokus mot forholdet mellom lærer og elevene i klasserommet, og hvordan dette påvirker elevenes læringsevne og skoleresultater. Konferansen har innledere fra Flandern, Finland og Polen, og man vil derfor få innblikk i erfaringene fra … More Vil du delta på konferanse om pedagogikk i Brussel?