Spilte inn til regjeringens nye EU-strategi

I forrige uke møtte Stavangerregionens Europakontor Audun Halvorsen, statssekretær i Utenriksdepartementet, for å gi innspill til regjeringens nye strategi for samarbeidet med EU de neste fire årene. I likhet med KS og de øvrige norske regionkontorene i Brussel la SrE vekt på viktigheten av å sikre god deltakelse i relevante EU-programmer for kommuner, fylkeskommuner, FoU-miljøer … More Spilte inn til regjeringens nye EU-strategi

Møte mellom statssekretærer og de norske regionskontorene

Møte med de seks norske regionskontorene og NHO var blant programpostene til statssekretærene som nylig besøkte Brussel. 20. og 21. februar var en gruppe statssekretærer og politiske rådgivere fra ni departement og Statsministerens kontor på et todagers studieopphold i Brussel. Om lag 20 statssekretærer og politiske rådgivere deltok på denne første av to samlinger. Det … More Møte mellom statssekretærer og de norske regionskontorene

Møte mellom regionkontorene og statssekretær Eli Blakstad

Statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet (tidligere i OED) kom ens ærend til Brussel for å møte de norske regionskontorene Det var en svært interessert og lyttende statsråd som nylig tilbragte en formiddag sammen med regionkontorene samt regionalråd Jan Edøy. Hensikten med Blakstad sitt besøk var å bli bedre kjent med de seks norske regionkontorene med … More Møte mellom regionkontorene og statssekretær Eli Blakstad