Jord kan få samme juridiske status som luft og vann

Kommisjonen har foreslått å legge fram en EU-lov om jordhelse innen 2023, med mål om å forbedre tilstanden til matjord innen 2050. Hvis loven støttes av Europaparlamentet og rådet, vil det være den første EU-loven som beskytter jord. “Å høste fordelene av sunn jord for mennesker, mat, natur og klima” er målet med Kommisjonens nye … More Jord kan få samme juridiske status som luft og vann

Kommisjonen lanserer en ny strategi for tilpasning til klimaendringer

Europakommisjonen vedtok 24. februar 2021 EUs nye strategi for tilpasning til klimaendringer. Ny strategi for klimatilpasning er et av flere initiativer innen rammen av EUs European Green Deal. Strategien starter arbeidet med å forberede de uunngåelige virkningene av klimaendringene, fra dødelige hetebølger og tørke, til avskoging og stigende havnivå. EUs klimatilpasningen skal forbedres gjennom økt kunnskap, … More Kommisjonen lanserer en ny strategi for tilpasning til klimaendringer

Kommisjonen foreslår nytt cybersikkerhetsdirektiv

Europakommisjonen vil innføre et cybersikkerhetsdirektiv (NIS-2), med nye regler for cybersikkerhet i kritiske sektorer. Det er spesielt med tanke på datasikkerhetsbrudd og angrep at EU ønsker å erstatte nåværende direktiv (NIS). Forslag til nytt direktiv er EØS-relevant. Foreslår nytt cybersikkerhetsdirektivDen siste tiden har det vært flere dataangrep i EU, blant annet mot Det europeiske legemiddelbyrået, … More Kommisjonen foreslår nytt cybersikkerhetsdirektiv

Rogaland fylkeskommune ønsker dine synspunkter til den nye nærings– og innovasjonsstrategien

Rogaland fylkeskommune inviterer næringsliv, organisasjoner, akademia og innbyggere til å bidra med sine synspunkter og innspill til Rogalands nye nærings- og innovasjonsstrategi i et åpent samskrivningsdokument. Alle er invitert til å bidra«Hva er vi gode på i Rogaland og hvilke næringer kan vi spesialisere oss på i fremtiden?» er spørsmål Rogaland fylkeskommune ønsker hjelp til … More Rogaland fylkeskommune ønsker dine synspunkter til den nye nærings– og innovasjonsstrategien