Kommisjonens innspill til EUs framtid

I forbindelse med at EUs regjeringssjefer møtes i Sibiu, Romania, 9. mai for å diskutere EUs framtid, har Europakommisjonen kommet med sine innspill for perioden 2019-2024. Forslaget er lagt fram etter en lang konsultasjonsperiode hvor europeiske ledere har kommet med deres synspunkter for hvordan framtidens EU skal være. Denne konsultasjonsperioden vil være utgangspunktet for toppmøtet … More Kommisjonens innspill til EUs framtid

Norsk nasjonal smartbystrategi?

  Stortinget behandler for tiden et forslag om en nasjonal smartbystrategi for alle kommuner i Norge. Forslaget, som er skrevet av Per Espen Stoknes fra MDG, Siri Gaasemyr Staalesen og Torstein Tvedt Solberg fra Arbeiderpartiet tar sikte på å innføre en nasjonal smartbystrategi, opprette en nasjonal finansieringsordning for smartbyinitiativer og lage et støtteprogram for kommunale … More Norsk nasjonal smartbystrategi?

Mot et moderne og forbrukervennlig indre marked

28. oktober presenterte Europakommisjonen sin nye strategi for videreutvikling av potensialet i det indre markedet. Denne er i samsvar med Juncker-kommisjonens 10 hovedprioriteringer, og retter blant annet mer fokus mot forbrukernes rettigheter ved handel av varer og tjenester i EU, samt bedring av mobilitetsmulighetene for bedrifter og fagfolk. Nedbryting av barrierer som forhindrer fri flyt av … More Mot et moderne og forbrukervennlig indre marked