Møte om tidlig varsling av viktige EU initiativ

UDs gruppe for tidlig varsling møttes i Brussel nylig. SrE deltok sammen med de andre regionskontorene og arbeidslivets parter. Årets første møte i den såkalte Tidlig varsling-gruppen (TV-gruppen) fant sted 26. januar på Norway House i Brussel. På møtet ble det orientert om status i arbeidet med regjeringenes arbeidsprogram for EU/EØS saker 2014, og TV-gruppen ble … More Møte om tidlig varsling av viktige EU initiativ

Stavangerregionens bidrag til regjeringens arbeidsprogram for EØS-saker 2014

Stavangerregionen opptatt av kompetanse, energi, helse, IKT og maritimt. Som omtalt i tidligere artikkel, har UD har invitert de seks norske regionskontorene, samt partene i arbeidslivet til å delta i arbeidsgruppen for tidlig varsling av EØS-relevante saker (TV-gruppen). Hensikten er å føre en mer aktiv Europapolitikk og tanken er at gjensidig dialog med et bredere … More Stavangerregionens bidrag til regjeringens arbeidsprogram for EØS-saker 2014

UD inviterer til arbeidsgruppe for tidlig varsling

Som et ledd i en aktiv Europapolitikk, ønsker UD tettere dialog med regionale aktører med tilstedeværelse i Brussel. UD har invitert de seks norske regionkontorene samt partene i arbeidslivet til å delta i en arbeidsgruppe for tidlig varsling. Det arrangeres et første dialogmøte i Oslo i slutten av august. Målet er å finne en god … More UD inviterer til arbeidsgruppe for tidlig varsling