Regjeringen ønsker tettere samarbeid med EU

  I mai lansert Regjeringen sin toårige strategi for samarbeidet med EU. I den forbindelse var utenriksminister, Ine Søreide Eriksen i Brussel for å orientere det norske miljøet. Regjeringen vektlegger at et godt samarbeid med europeiske partnere blir viktigere i tiden fremover og man legger derfor opp til tettere samarbeid, med mest mulig gjennomslag for … More Regjeringen ønsker tettere samarbeid med EU

EØS-meldingen – hvordan bruke handlingsrommet?

Vi skal bruke handlingsrommet i EØS-avtalen mer, slo utenriksministeren fast da han møtte det norske miljøet i Brussel i november. Men han sa ikke noe om hvordan kommunene skulle gjøres i stand til å ta EØS-virkeligheten inn over seg. Utenriksministeren gav ingen konkrete svar på spørsmål om hvilke konkrete tiltak som skulle iverksettes for eksempelvis å … More EØS-meldingen – hvordan bruke handlingsrommet?