110 millioner i EU-støtte til hurtig el-båt

Rogaland fylkeskommune og NCE Maritime CleanTech-klyngen får støtte av EU til å utvikle en elektrisk hurtigbåt. Målet til prosjektet “Fram” er at kunnskapen fra pilotprosjektet skal kunne videreføres og oppskaleres til bruk i resten av Europa. Validé har stått for mesteparten av skrivingen av den vellykkede prosjektsøknaden som har fått støtte under EUs forsknings- og … More 110 millioner i EU-støtte til hurtig el-båt

UiS/IRIS/Validé deltok på ERRIN prosjektverksted

20.-24. november arrangerte ERRIN sin prosjektuke, der medlemmer fra hele Europa var samlet for å diskutere forsknings- og innovasjonsprosjekter. To representanter fra UiS deltok også. Prosjektuken ble avholdt i forbindelse med nytt arbeidsprogram fra EU om Horisont 2020 mellom 2018-2020. Over 7 millioner Euro skal deles ut til de beste innovasjonsprosjektene innenfor områder som helseløsninger, … More UiS/IRIS/Validé deltok på ERRIN prosjektverksted

SUS/UiS/Validé på studiebesøk i Brussel – tema helse & H2020

Representanter fra Stavanger Universitetssykehus, Universitetet i Stavanger og Validé var i Brussel for å koordinere og diskutere prioriteringer i forbindelse med nytt arbeidsprogram for Horisont 2020 de neste årene. Stavangerregionens Europakontor hadde laget program for det to dager lange oppholdet. I tillegg til interne diskusjoner, møtte besøksgruppen europeiske regioner som arbeidet med helse og Horisont … More SUS/UiS/Validé på studiebesøk i Brussel – tema helse & H2020